Wat is het kwekersrecht?

Het kwekersrecht is onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. Onder het intellectuele eigendomsrecht vallen een aantal rechten die ervoor zorgen dat onder andere uitvindingen, tekeningen, namen, logo’s, teksten en foto’s worden beschermd. Hieronder vallen naast het kwekersrecht onder andere het auteursrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en merkenrecht.

Hoe gaat het kwekersrecht in zijn werk?

Het kwekersrecht wordt verleend op het moment dat er nieuw plantenras is ontstaan. Hiervoor moet wel een aanvraag worden gedaan bij de Raad van de plantenrassen. Zodra deze aanvraag binnen is gaat het Naktuinbouw onderzoek doen naar het plantenras. Op het moment dat zij hebben geconstateerd dat het inderdaad om een nieuwe plantenras gaat dan krijgt de aanvrager gedurende een bepaalde periode het exclusief recht om het teeltmateriaal te exploiteren.

Wanneer is er een nieuw plantenras?
Om in aanmerking te komen voor een plantenras moet hiervoor aan bepaalde vereisten worden voldaan. Als eerste moet het plantenras nieuw zijn. Het plantenras verliest echter zijn nieuwheid op het moment dat er geen aanvraag heeft plaatsgevonden binnen eenn jaar nadat het plantenras op de markt is gekomen. Daarnaast moet het plantenras aantonen dat het onscheidbaar is. Het moet ras moet zich dus kunnen onderscheiden van andere plantenrassen. Tevens moet het ras homogeen zijn, dat wil zeggen dat meerdere planten van het ras overeenkomstige kenmerken hebben. Als laatste vereiste moet het plantenras bestendig zijn, dit betekent dat na een aantal vermeerderingen de eigenschappen van de plant niet mogen veranderen.

Wanneer is er inbreuk op het kwekersrecht?
Op het moment dat een derde partij zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht gebruik maakt van het exclusieve recht dat is verleend, dan is er sprake van inbreuk op het kwekersrecht. Er is echter wel een belangrijke uitzondering op het inbreuk van kwekersrecht. De kweker moet zelf ervoor waken dat er geen inbreuk wordt gepleegd op het kwekersrecht, op het moment dat door eigen toedoen zaaigoed in de handel terecht is gekomen is er geen inbreuk meer op het kwekersrecht. Een voorbeeld hiervan is dat er geen voorwaarden gekoppeld waren aan het verstrekken van zaaigoed.

Wat kan er gedaan worden tegen inbreuk?
Op het moment dat er inbreuk is gepleegd op het kwekersrecht kan er beroep worden op twee rechten. Namelijk het civielrecht en strafrecht. Hierbij is de kans wanneer er beroep wordt gedaan op het civielrecht groter dat er maatregelen komen. Voor dit soort zaken kan een advocaat worden ingeschakeld. Dit kan er bijvoorbeeld een zijn die gespecialiseerd is in kwekersrecht uit Hoofddorp.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *